na górę
Tryb uproszczony aktywny.
Kliknij aby przełączyć.

Serwis wniosków DWZ AGH

Regulamin serwisu

§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, opracowany został przez Centrum Spraw Międzynarodowych AGH.

§2. Definicje

Serwis - grupa programów dostępnych za pośrednictwem Internetu na podstronach domeny https://wnioski.dwz.agh.edu.pl

Regulamin - niniejszy regulamin.

Użytkownik - podmiot zarejestrowany w Serwisie.

Hasło - ciąg znaków określany przez użytkownika, zabezpieczający jego dane umieszczone w Serwisie.

§3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Serwisu należą do Eko Plus sp. z o.o., z numerem KRS 0000009182. Prawa autorskie powiązane z Serwisem podlegają ochronie na mocy przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Zakres regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Wniosków Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanego dalej Serwisem.
 2. Administratorem Serwisu jest Centrum Spraw Międzynarodowych AGH.
 3. Korzystając każdorazowo z usług Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

§ 5. Informacje o Serwisie

 1. Serwis prowadzony jest na potrzeby Działu Współpracy z Zagranicą Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Serwis służy do składania wniosków na służbowe wyjazdy zagraniczne, zgłaszanie pobytów w AGH gości z zagranicy, składania wniosków o przyjęcie studentów obcokrajowców przebywających w AGH w ramach programów wymiany, opracowywania różnorodnych zestawień statystycznych.

§ 6. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga połączenia zaufanego po protokole https.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony swojego hasła. Ponosi o­n wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z osobistego konta, a także wszelkie skutki wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia konta lub hasła lub ich udostępnienia osobom trzecim.
 3. W przypadku utraty hasła Użytkownik powinien skorzystać z opcji ,,Nie pamiętam hasła” i postępować zgodnie z prezentowanymi w następstwie instrukcjami. Wygenerowane w trakcie procedury hasło ma charakter tymczasowy i winno być niezwłocznie zmienione przez Użytkownika. Użytkownicy są zobowiązani do przechowywania swojego hasła.
 4. Wymagania dla poprawnego działania programu opisane są na stronie Pomoc systemu.

§ 7. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Zasady korzystania z Serwisu, w tym schematy wybranych procedur składania wniosków opisane są w zakładce Pomoc systemu
 2. Wypełnione i podpisane wnioski winny być dostarczone do Działu Współpracy z Zagranicą nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem podróży.

§ 8. Polityka prywatności

 1. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym wyłącznie do przetwarzania informacji niezbędnych do złożenia prawidłowo wypełnionych wniosków.
 2. Administrator Serwisu jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Centrum Spraw Międzynarodowych może sporządzać zestawienia danych dla celów statystycznych, które mogą być przekazywane osobom trzecim. Zestawienia zbiorcze nie ujawniają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.

§ 9. Zmiany w Regulaminie

Administrator publikuje Regulamin na stronach Serwisu i zastrzega sobie prawo do jego zmiany, także w okresie trwania umowy. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznaczać będzie akceptację nowego brzmienia Regulaminu.